OM OSS

Rusomsorg Vest Tafjord er et lavterskel tilbud til rus avhengige. Vi er bygget på en grunnidé om at hjelpen skal være lett tilgjengelig i det øyeblikket en rusmisbruker ønsker hjelp, derfor har vi fortløpende inntak uten lang ventetid. Vi som har erfaring i fra arbeid med denne gruppen vet at motivasjonen for å legge seg inn kan være fraværende og til dels flyktig. Derfor mener vi det er rett vei å gå og ha «åpne armer» til den rus avhengige når han eller hun selv ønsker hjelp, og parallelt legge til rette for et godt samarbeid med de forskjellige forvaltningsorganene. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.